Zwroty i reklamacje

W przypadku reklamacji zakupionego towaru prosimy o wypełnienie lub przepisanie treści poniższego wzoru reklamacji (forma dowolna, wygodna dla Konsumenta) i przesłanie w dowolnej, wygodnej formie: mailem na adres: sklep@rottka.pl lub  listem poleconym na adres: Pomorska Fundacja Rottka Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk. W razie jakichkolwiek watpliwości czy pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 603039243. Szczegóły reklamacji zostały opisane w Regulaminie. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy.

Wzór odstąpienia od umowy (zwrotu towaru): 

                                                             Miejscowość, data

…………………………………

Do: Pomorska Fundacja Rottka

Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

 

Imię, nazwisko Konsumenta ……………………………………

Adres Konsumenta  ……………………………………………

Tel. ……………………………………

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja,  …………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

 …………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………….……………………………

oraz zobowiązuję się do odesłania na własny koszt na adres wskazany przez Pomorską Fundację Rottka (prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia adresu wysyłki).

Proszę o wskazanie adresu zwrotu towaru mailem (prosimy podać adres mailowy): …………………………………………………… lub smsem na nr tel. (prosimy podać nr telefonu): ………………………

Zwrotu kwoty za zakup towaru wraz z kosztami przesyłki proszę dokonać na nr rachunku bankowego (*): …………………………………………………………………………………… należącego do ………………………………… lub wysłać przekazem pocztowym na adres (*): ……………………………………………………………………………………

 

Data odbioru towaru ……………………………………………………………………………………………………

 

 

 …………………………………

Podpis konsumenta

(*) Niepotrzebne skreślić

 


 

 Wzór reklamacji:

 

 Miejscowość, data

…………………………………

Do: Pomorska Fundacja Rottka

Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

 

Imię, nazwisko Konsumenta ………………………………………………

Adres Konsumenta ………………………………………………

Tel. …………………………………………………

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………………… towar jest

wadliwy. Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………………… Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę …………….. (słownie: …………………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………/przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………….…………………...* (art. 560 § 1).

 

 

 

Podpis konsumenta

…………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić


 

Wszystkie sprawy sporne zawsze staramy się rozstrzygnąć na korzyść naszych Klientów. W przypadku pytań: formularz kontaktowytelefon 603039243 lub mail.

 

 

 

 

 

 

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Zwroty i reklamacje

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl